این ماده قاتل سرطان است

این ماده قاتل سرطان است

6 مرداد 1395

سیاه دانه از معروف ترین گیاهانی است که به ویژه روغن آن نقش بسزایی در زمینه جلوگیری از فعالیت سلول های سرطانی دارد.
9.67491s, 15q