مقصران آن ٢٦ دقیقه طلایی قبل از سیل شیراز

مقصران آن ٢٦ دقیقه طلایی قبل از سیل شیراز

23 فروردين 1398

نتایج کارشناسی نشان می‌دهد که پس از پایان بارش و تا رسیدن سیلاب به دروازه قرآن، مسئولان ٢٦ دقیقه فرصت داشتند اما این زمان طلایی به‌ راحتی از دست رفت.
9.56444s, 16q