۱۸ سال است فلج اطفال نداشته ایم/ سرنوشت پزشکی خانواده

۱۸ سال است فلج اطفال نداشته ایم/ سرنوشت پزشکی خانواده

17 بهمن 1397

معاون بهداشت وزارت بهداشت، به تشریح دستاوردهای حوزه بهداشت کشور در چهل سالگی انقلاب پرداخت.
کاهش شاخص مرگ مادر و نوزاد/ بهبود سوءتغذیه در کودکان مناطق محروم

کاهش شاخص مرگ مادر و نوزاد/ بهبود سوءتغذیه در کودکان مناطق محروم

14 بهمن 1397

شبکه بهداشتی ایران، به عنوان الگوی مورد تایید سازمان جهانی بهداشت، از اعتبار ویژه ای در منطقه برخوردار است اما در عین حال، حوزه بهداشت کشور، همچنان گرفتار مشکلات و چالش‌های زیادی است.
3.26891s, 15q