انتخاب شير خشك

انتخاب شير خشك

19 خرداد 1386

اگر تازه مادر شده‌ايد و به هر دليل نمي‌توانيد به كودك شير مادر بدهيد، لازم است يك نوع شير خشك را انتخاب كنيد.
2.25908s, 15q