داروهاي ضدسرفه كودكان را به اورژانس مي‌كشاند

داروهاي ضدسرفه كودكان را به اورژانس مي‌كشاند

13 بهمن 1386

در فصل‌هاي مختلف، كم نمي‌بينيم كودكاني را كه ناچارند با عفونت‌هاي تنفسي دست و پنجه نرم كنند؛ دائم سرفه مي‌كنند، بيني‌شان گرفته است، ترشح دارد و به همين دليل خوب نمي‌توانند نفس بكشند؛ غذا بخورند و حتي بازي و تفريح كنند.
19.29507s, 15q