ادامه برنامه‌های غربالگری سلامت در مدارس

ادامه برنامه‌های غربالگری سلامت در مدارس

19 آبان 1398

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه وارنیش فلورایدتراپی برای همه دانش آموزان ابتدایی انجام می‌شود گفت: وارنیش سالانه دو مرتبه و طبق استانداردهای موجود انجام می‌شود.
5.34225s, 15q