مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد

30 ارديبهشت 1394

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حکمی علی عبادیان را جایگزین حمید صرامی در دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کرد.
5.22744s, 15q