عروسی VIP فقط با ۶۰۰میلیون تومان

عروسی VIP فقط با ۶۰۰میلیون تومان

6 تير 1398

همه می‌گویند باید «آسان» گرفت، اما «سخت» می‌شود کسی را در این دور و زمانه پیدا کرد که آن را به همین راحتی و آسان برگزار کند؛ مراسم ازدواج را می‌گویم.
10.49794s, 16q