چه چیزی ما را خشمگین می کند و چگونه با آن کنار می آییم ؟

چه چیزی ما را خشمگین می کند و چگونه با آن کنار می آییم ؟

5 دي 1385

زندگی روزانه انسانها با استرسهای متعددی همراه می باشد که ممکن است به میزانهای مختلف خشم را برای افراد ایجاد کند. خشم نوعی هیجان است اما بین تجربه خشم و بیان خشم تفاوت وجود دارد. برای بیان خشم راههای مختلفی وجود دارد که پرخاشگری یکی از آنهاست. معمولاً افراد از خود می پرسند که دلیل خشم من چیست؟ آیا در این شرایط همه افراد خشمگین می شوند؟ پیامدهای احتمالی عمل من چیست؟ چگونه می توان بدون دردسر مشکل را حل کرد؟ چگونه می توان از شدت خشم خود کاست؟
ناراحتي هاي عصبي موجب بروز عارضه خشكي دهان مي شود

ناراحتي هاي عصبي موجب بروز عارضه خشكي دهان مي شود

4 دي 1385

به گزارش سلامت نیوز: ناراحتي هاي عصبي ، آشفتگي، اضطراب و برخي بيماري هاي نادر مانند شوگران باعث بروز عارضه خشكي دهان در افراد مي شود.
5.39434s, 15q