افراد شاد کمتر سرما میخورند

افراد شاد کمتر سرما میخورند

14 دي 1392

برخی از مسائل سلامتی گاه با ناباوری همراه است.مثلا همین که افراد شاد کمتر سرما میخورند و یا اینکه ویار زنان باردار امروزی شدیدتر از نسل گذشته است.
تمدید مهلت فراخوان جذب هیئت علمی پزشکی

تمدید مهلت فراخوان جذب هیئت علمی پزشکی

15 فروردين 1388

رئیس مرکز امور هیئت علمی با اشاره به تمدید زمان شرکت اعضای هیئت علمی علوم پزشکی در فراخوان جذب از پایان مهلت شرکت در این فراخوان در 15 فروردین ماه خبر داد.
5.60517s, 15q