ضرورت استفاده از عينك‌هاي آفتابي

ضرورت استفاده از عينك‌هاي آفتابي

12 خرداد 1386

اشعه ماوراء بنفش به چشم صدمه‌هاي جدي و جبران ناپذيري وارد مي‌كند.
8.06678s, 15q