فاتحه خوانی مجازی با ماهی ۵ میلیون تومان درآمد

فاتحه خوانی مجازی با ماهی ۵ میلیون تومان درآمد

22 خرداد 1398

فاتحه خوانی پولداران هم به ویژه آنان که مشغله، ترافیک یا دوری مسافت اجازه نمی‌دهد بر سر مزار درگذشتگانشان حاضر شوند، این روزها دارد آهسته آهسته تغییر شکل می‌یابد، به طوری که به صورت مجازی تنها با پرداخت هزینه به فاتحه خوانان مستقر در بهشت زهرا(س)، یادی از درگذشتگان خود می‌کنند و برای آمرزش آنان فاتحه می‌خوانند و هم نوعی شغل و درآمدزایی را برای دسته‌ای از افراد فراهم کرده‌اند.
10.28477s, 15q