ظرفیت تأمین ۱۰۰درصدی "فاکتور ۹" و "IVIG" از پلاسمای داخلی

ظرفیت تأمین ۱۰۰درصدی "فاکتور ۹" و "IVIG" از پلاسمای داخلی

21 دي 1397

رئیس اداره بیولوژیک سازمان غذا و دارو گفت: در شرایط عادی، پلاسمای داخلی، ظرفیت تأمین ۱۰۰درصدی داروی فاکتور ۹ و IVIG کشور را دارد.
9.87733s, 15q