نشست ١٢ تا ٣٦ سانتی زمین در تهران

نشست ١٢ تا ٣٦ سانتی زمین در تهران

12 آذر 1393

بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و افزایش تعداد چاه‌های غیرمجاز در تهران نگرانی‌هایی را درباره فرونشست زمین ایجاد کرده است. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و عمران شورای شهر تهران دیروز نسبت به نشست ١٢ تا ٣٦ سانتی‌متری زمین در برخی از مناطق پایتخت هشدار داد.
8.70104s, 17q