ماجرای قطع انگشت دست یک نوزاد در بیمارستان شهریار

ماجرای قطع انگشت دست یک نوزاد در بیمارستان شهریار

8 مهر 1398

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن تشریح ماجرای قطع انگشت کوچک دست نوزادی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهریار، آن را قصور پزشکی خواند و درباره روند رسیدگی به موضوع توضیح داد.
11.70675s, 15q