لبخند از دست رفته كودكان متاهل

20 دي 1397

رد طرح افزايش سن ازدواج كودكان در مجلس از آن دست اتفاقات پرحاشيه ماه‌هاي اخير نمايندگان بودكه واكنش هاي زيادي را ميان فعالان حقوق كودك و كارشناسان اجتماعي به دنبال داشت.
8.66416s, 15q