حقوق محیط‌بانان، نصف حقوق کارمندان!

حقوق محیط‌بانان، نصف حقوق کارمندان!

9 آبان 1396

وضعیت محیط‌بانان به‌عنوان سربازان خط مقدم محیط‌زیست آن‌چنان اسفناک است که صدای اعتراض بسیاری از آنها را بلند کرده است. گرچه در دولت یازدهم پای لایحه‌ای به‌منظور حمایت از این قشر به میان آمد، اما هنوز وضعیت آن به‌طور شفاف مشخص نیست.
4.83402s, 15q