هشدار درباره استفاده از لنزهای چشمی نامناسب

هشدار درباره استفاده از لنزهای چشمی نامناسب

4 آذر 1387

استفاده از لنزهای نامناسب خطر سوراخ شدن قرنیه را در پی دارد .
8.13971s, 16q