ليزرتراپي در درمان عارضه سلوليت موثر است

ليزرتراپي در درمان عارضه سلوليت موثر است

30 تير 1388

سلوليت يک گرفتگي عروقي ناشي از آسيب مويرگ‌ها و سيستم وريدي گردش خون و لنف است که در افراد زيادي مشاهده مي‌شود و از جمله راه‌هاي درمان آن مي توان به ليزر تراپي اشاره کرد.
پيشرفت ليزرتراپي در درمان بيماري هاي داخلي

پيشرفت ليزرتراپي در درمان بيماري هاي داخلي

1 خرداد 1386

رئيس هيأت مديره جامع پزشکان متخصصان داخلي کشور گفت: با پيشرفت علوم، ليزرتراپي که در سال هاي گذشته فقط در درمان بيماري هاي پوستي و چشمي بکار مي رفت در درمان بيماري هاي داخلي نيز پيشرفت کرده است.
3.40788s, 15q