اثبات تاثير مثبت ماينوكسيديل در زنان

اثبات تاثير مثبت ماينوكسيديل در زنان

10 مهر 1386

زناني كه براي كچلي و كم مويي هاي موضعي از داروي ماينوكسيديل استفاده مي كنند موهاي بيشتر و قطورتري پيدا مي كنند.
2.16328s, 15q