اثبات تاثير مثبت ماينوكسيديل در زنان

اثبات تاثير مثبت ماينوكسيديل در زنان

10 مهر 1386

زناني كه براي كچلي و كم مويي هاي موضعي از داروي ماينوكسيديل استفاده مي كنند موهاي بيشتر و قطورتري پيدا مي كنند.
5.22792s, 15q