مولاوردی: لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی به دولت رفت

مولاوردی: لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی به دولت رفت

1 تير 1394

درخواست تخصیص اعتبار خاص برای درمان قربانیان اسیدپاشی و ارائه لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی از اموری است که معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال ۹۳ پیگیری کرده است.
7.49167s, 16q