تغییرات آب و هوایی به فقرا زیان می رساند

تغییرات آب و هوایی به فقرا زیان می رساند

18 فروردين 1386

کارشناسان درهمایشی درباره گرمایش جهانی گفتند تغییرات آب و هوایی به فقیرترین مردم جهان بیشترین صدمه را می زند.
سازمان محیط زیست نظارتی بر پارک سرخه حصار ندارد

سازمان محیط زیست نظارتی بر پارک سرخه حصار ندارد

15 اسفند 1385

محیط زیست دخالتی در مدیریت پارک سرخه حصار ندارد و نمی تواند نظارت بر حفظ منابع آن داشته باشد.
باشگاه تخصصی محیط زیست کشور راه اندازی شد

باشگاه تخصصی محیط زیست کشور راه اندازی شد

8 اسفند 1385

باشگاه تخصصی محیط زیست کشور با هدف جلب مشارکت دانشجویان و علاقه مندان در زمینه محیط زیست در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران راه اندازی شد.
14.32652s, 17q