مصرف مخدر صنعتی موجب تشنج وحرکات غیر قابل کنترل رفتاری در فرد می شود

مصرف مخدر صنعتی موجب تشنج وحرکات غیر قابل کنترل رفتاری در فرد می شود

17 آبان 1396

کارشناس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: مخدرهای جدید به علت ترکیب شیمیایی که دارند، سیستم مرکزی اعصاب را تحریک کرده و باعث بروز نوعی تشنج وحرکات غیرقابل کنترل به همراه تعریق، گشادی مردمک چشم و در مجموع، کنش های شدید رفتاری‌ در فرد مصرف کننده می‌شود.
تمایل خانم‌ها برای مصرف مواد مخدر صنعتی بیشتر شده است

تمایل خانم‌ها برای مصرف مواد مخدر صنعتی بیشتر شده است

11 آبان 1395

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمایل خانم‌ها به مصرف مواد صنعتی بیشتر شده است.
10.13475s, 15q