استان هایی که دارای بیشترین آمار قتل ناموسی هستند

استان هایی که دارای بیشترین آمار قتل ناموسی هستند

23 تير 1397

قتل به‌عنوان خشن‌ترین جرم در حوزه حقوق کیفری تاثیراتی بر جامعه خواهد داشت و ناامنی و خشونت را در جامعه گسترش می‌دهد.
7.80597s, 16q