مرگ ناگهانی دانش آموز مهرستانی در زنگ تفریح

مرگ ناگهانی دانش آموز مهرستانی در زنگ تفریح

17 آبان 1396

یک دانش آموز اهل شهرستان مهرستان عصر دیروز هنگام بازی در زمین فوتسال فوت کرد.
5.06527s, 15q