4 نشانه مسمومیت خورشیدی

4 نشانه مسمومیت خورشیدی

26 خرداد 1398

از جمله نشانه های عفونی شدن پوست می توان به ترشح چرک یا مایع از بخش تحت تاثیر قرار گرفته پوست، زخم هایی که شبیه تاول به نظر می رسند، و درد یا تورم که پس از چند روز تشدید می شوند، اشاره کرد.
8.10786s, 16q