آخرین مهلت ثبت‌نام در مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اعلام شد

آخرین مهلت ثبت‌نام در مصاحبه دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اعلام شد

28 خرداد 1398

مهلت ثبت‌نام در مصاحبه آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی فردا چهارشنبه ۲۹ خرداد پایان می‌یابد.
8.12393s, 16q