90 درصد ایرانیان دو برابر مصرف جهانی نمک مصرف می‌کنند

90 درصد ایرانیان دو برابر مصرف جهانی نمک مصرف می‌کنند

1 آذر 1397

‌معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با بیان اینکه 90 درصد ایرانیان دو برابر مصرف جهانی نمک مصرف می‌کنند، تصریح کرد: ۳۹ درصد ایرانیان زیر 50 سال، فشار خون دارند که حدود ۱۹ درصد از فشار خون خود بی‌خبرند.
9.0256s, 16q