موج مهاجرت پزشكان/11‌هزار پزشک مفقود شده

موج مهاجرت پزشكان/11‌هزار پزشک مفقود شده

9 مرداد 1398

«حداقل مهاجرت پزشکان در سال و در حوزه عمومی حدود ۴۰۰ نفر است و در حوزه پزشکان متخصص هم بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ نفر است»، این بخشی از آماری بود که روزگذشته محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور از افزایش مهاجرت پزشکان ارائه داد.
17.33105s, 16q