مکمل های غذایی کودکان، جبران مافات می کنند؟

26 آذر 1392

اگر کودکان از تمامی گروه های مواد غذایی مقدار توصیه شده را بخورند، کلیه ویتامین ها ومواد معدنی را دریافت می کنند اما تحقیقات نشان می دهند که تنها 10 درصدآنها به طور منظم میوه و سبزی کافی مصرف می کنند و همین جاست که پای مکمل های غذایی کودکان به میان می آید.
مصرف نادرست مکملهای غذایی مانند داروها عارضه دارد

مصرف نادرست مکملهای غذایی مانند داروها عارضه دارد

17 مرداد 1387

مسئولان وزارت بهداشت در حالی نسبت به خطرزا بودن مصرف محصولات غذایی و بهداشتی قاچاق هشدار می دهند که دبیر انجمن داروسازان ایران از واردات یک چهارم مکملهای غذایی به صورت قاچاق به داخل کشور خبر می دهد.
5.69998s, 15q