شیوه های نگهداری مطلوب از خوراکی ها

شیوه های نگهداری مطلوب از خوراکی ها

28 خرداد 1398

طبق آمارهای جهانی یک سوم غذای تولید شده در جهان از بین می رود یا دور ریخته می شود. به همین دلیل راهکارهای متعددی برای حفظ و نگهداری این مواد ارائه می شود که از جمله آن، نگهداری در شرایط خاص است
8.23177s, 16q