آغاز اجرای طرح ارتقاء کیفیت هتلینگ مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری

29 فروردين 1394

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در راستای ابلاغ سیاست های کلی نظام سلامت و حمایتهای دولت تدبیر و امید، اجرای طرح ارتقاء کیفیت هتلینگ مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری آغاز شد.
11.48198s, 16q