امسال سردترین زمستان سال‌های اخیر است؟

امسال سردترین زمستان سال‌های اخیر است؟

11 دي 1397

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی گفت: امسال زمستان نرمالی خواهیم داشت. درجه هوا کاهش پیدا می‌کند اما آن‌قدر نیست که غیرعادی باشد.
7.87029s, 15q