يك سوم مسافران هواپيماها ترس از پرواز دارند

يك سوم مسافران هواپيماها ترس از پرواز دارند

16 تير 1386

تپش قلب و حالت تهوع برخي از علائم ترس از پرواز است كه يك سوم از مسافران هواپيماها حين پرواز دچار آن مي‌شوند.
10.30121s, 16q