واريکوسل ( قسمت پایانی ) varicocele

واريکوسل ( قسمت پایانی ) varicocele

11 اسفند 1385

دکتر مجید حقیقت(www.drhaghighat.com)
واريکوسل ( قسمت دوم ) varicocele

واريکوسل ( قسمت دوم ) varicocele

10 اسفند 1385

دکتر مجید حقیقت(www.drhaghighat.com)
واريکوسل ( قسمت اول ) varicocele

واريکوسل ( قسمت اول ) varicocele

9 اسفند 1385

بيماری واريکوسل يا واريسی شدن عروق بيضه در 10درصد مردان بالغ مشاهده می گردد و شايعترين عامل ناباروری مردان می باشد و تنها درمان قطعی آن جراحی می باشد. نوع شديد يا درجه 3 آن معافيت دائمی پزشکی از خدمت سربازی خواهد داشت.
9.20832s, 16q