ورود سامانه جدید بارشی از امروز

ورود سامانه جدید بارشی از امروز

6 آذر 1398

گودرزی گفت: با ورود سامانه بارشی جدید، غلظت آلاینده‌های هوا تا آخر هفته کاهش پیدا کرده و هوا پاک می‌شود.