يك نوع پروتيين انساني شروع بيماري "لوگريگ" را به تاخير مي‌اندازد

يك نوع پروتيين انساني شروع بيماري "لوگريگ" را به تاخير مي‌اندازد

7 آذر 1386

تزريق يك پروتيين حاصل از سلولهاي انساني به موشهاي آزمايشگاهي، بروز بيماري لوگريگ يا "اي‌ال‌اس" را به تاخير مي‌اندازد و عمر اين حيوانات را طولاني‌تر مي‌كند.
كشف يك پروتيين راهگشاي تشخيص و درمان سرطان تخمدان است

كشف يك پروتيين راهگشاي تشخيص و درمان سرطان تخمدان است

3 مرداد 1386

دانشمندان پروتئين خاصي را شناسايي كرده‌اند كه مي‌تواند نقش يك پيام‌رسان را ايفا كند و به اجزاي درون هسته سلول دستور توقف رشد سلول را بدهد.
6.42522s, 15q