بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز

20 دي 1394

بمباران بیمارستان پزشکان بدون مرز و شهید و زخمی شدن ۲۲ نفر توسط عربستان سعودی از جمله خبرهای امنیتی یمن به شمار می رود.
14.5613s, 16q