پروژه مشترک پژوهشکده معتمد با هلند در حوزه سلول‌درمانی سرطان

پروژه مشترک پژوهشکده معتمد با هلند در حوزه سلول‌درمانی سرطان

1 آبان 1396

پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی پروژه مشترکی را در زمینه سلول درمانی سرطان با استفاده از سلول‌های دندرتیک با یک مرکز سرطان در هلند کلید زده است.
8.48986s, 15q