شترهای قطری در زرین دشت فارس می چرند!

شترهای قطری در زرین دشت فارس می چرند!

17 تير 1397

براساس شنیده های منابع آگاه، جمعیت قابل توجهی (چندین هزار نفر شتر) از شترهای کشور قطر قرار است با موافقت اداره منابع طبیعی به منطقه زرین دشت استان فارس منتقل و در آن مستقر شوند.
2.91448s, 15q