مرگ ‪ ۱۶‬آمريكايي بخاطر تزريق داروي ضد چين و چروك صورت

مرگ ‪ ۱۶‬آمريكايي بخاطر تزريق داروي ضد چين و چروك صورت

6 بهمن 1386

يك سازمان آمريكايي مدافع مصرف‌كنندگان آمريكا، از مقامات دولت خواسته است تا علت مرگ ‪ ۱۶‬نفر را كه بدنبال تزريق داروي ضد چين و چروك صورت رخ داده، بررسي كنند.
2.319s, 15q