چشمم را از دست داده ام، چرا نمی گذارید در دادگاه حضور یابم؟

چشمم را از دست داده ام، چرا نمی گذارید در دادگاه حضور یابم؟

28 ارديبهشت 1394

متن زیر نامه ی سرگشاده ی بیمار ِ به نام آقای میرزایی اهل مشهد خطاب به دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد است که از سوی ایشان در اختیار وبلاگ سلامت از نگاه ملی قرار گرفته است. این بیمار چشم خود را بر اثر جراحی کاتاراکت از دست داده است.
3.04499s, 15q