افزایش طول عمر با کتاب خواندن

افزایش طول عمر با کتاب خواندن

19 مهر 1395

محققان در پی مطالعات طولانی می گویند افراد کتابخوان بیشتر از دیگران عمر می کنند.
کتاب خوان ها بیشتر از دیگران عمر می کنند‎

کتاب خوان ها بیشتر از دیگران عمر می کنند‎

17 مرداد 1395

می گویند این روزها کمتر کسی سراغ کتاب می رود و اغلب مردم ترجیح می دهند نیاز خود را به مطالعه از طریق فناوری های نوین و با صرف زمان اندک بر طرف کنند. گذشته از اینکه کاهش کتاب خوانی چه تأثیر بر میزان سواد مردم می گذارد، آیا تغییر در عادات کتاب خوانی منجر به بروز تغییراتی در شرایط جسمانی هم می شود؟
6.81148s, 16q