روستایی که با ترویج کشاورزی ارگانیک، محیط‌زیست را زنده نگه داشته است

روستایی که با ترویج کشاورزی ارگانیک، محیط‌زیست را زنده نگه داشته است

4 آذر 1396

ابتدای جاده اصلی روستا، تصویر پیرمرد و پیرزنی روستایی به چشم می‌خورد که با لبخندی گرم ورود شما را به دیزباد بالا خوشامد می‌گویند.
محصولات ارگانیک نیازمند راستی آزمایی

محصولات ارگانیک نیازمند راستی آزمایی

22 آذر 1395

محصولات ارگانیک و سالم چند سالی است که در کشورهای مختلف از جمله ایران به عرصه تولید و مصرف وارد شده است، اما هنوز آن طور که باید، در سبد خانوار ایرانی جا نگرفته است، وضعیتی که برخی از کارشناسان آن را ناشی از نبود مرجعی برای تایید سلامت این محصولات می دانند.

کشاورزی ارگانیک یعنی نابودی تهدیدات نرم بیوتروریستی

22 تير 1395

کشاورزی ارگانیک یعنی نابودی تهدیدات نرم بیوتروریستی و صهیونیستی و محو تلاش‌های مستکبرانه استعمار و استکبار جهانی، بنابراین احیای کشاورزی ارگانیک با عوامل بیولوژیکی و کودهای طبیعی روز مرگ استکبار جهانی و عوامل بیوتروریسم داخلی و خارجی است.
2.62444s, 15q