محیط زیست مازندران؛ آلوده‌تر از همیشه

محیط زیست مازندران؛ آلوده‌تر از همیشه

9 شهريور 1398

زباله، ورود فاضلاب به دریا و رودخانه‌ها و نسل‌کشی پرندگان؛ تا از محیط زیست در مازندران نامی به میان می‌آید، ذهن‌ها ناخواسته به سوی این سه موضوع سوق پیدا می‌کند، موضوع‌هایی که یا به آنها آنقدر پرداخته شده و از اصل غافل شدند یا توجهی به آنها نمی‌شود و به دست فراموشی سپرده شدند.
7.50032s, 17q