چرا کف پای نوزادان صاف است؟

چرا کف پای نوزادان صاف است؟

16 آذر 1398

یکی از شایع ترین بد شکلی های کف پا، صافی آن است. کودکانی که تازه متولد می شوند تا سن دو یا سه سالگی به صورت فیزیولوژیکی کف پایشان صاف است.
15.1911s, 16q