کمرويي؛ از عوامل تشديدکننده تا درمان سرپايي

27 اسفند 1392

سلامت نیوز : يکي از رفتارهاي نامطلوب که پس از آگاه شدن از آن، بايد نسبت به تغييرش اقدام کنيم، «کمرويي» است، رفتاري غيرسازگارانه که...
1.75525s, 15q