کم چربی در برابر کم کربوهیدرات؛ کدام یک برای کاهش وزن بهتر است؟

کم چربی در برابر کم کربوهیدرات؛ کدام یک برای کاهش وزن بهتر است؟

13 مرداد 1399

اگرچه هر دو رژیم غذایی برای کمک به کاهش وزن طراحی شده اند، اما رژیم های کم کربوهیدرات و کم چربی از نظر ساختاری با هم متفاوت هستند.افراد بسیاری رژیم های غذایی کم چربی را برای کمک به کاهش وزن و تقویت چربی سوزی دنبال می کنند. با این وجود، برخی پژوهش های جدید نشان داده اند که رژیم های غذایی کم کربوهیدرات ممکن است به همان اندازه و حتی بیشتر در کاهش وزن موثر باشند.
8.1193s, 15q