کم کاری تروئید چه پیامدهایی دارد؟

کم کاری تروئید چه پیامدهایی دارد؟

2 خرداد 1397

زمانیکه غده تیروئید میزان کافی هورمون تیروئید تولید نکند فرد دچار بیماری تیروئید کم کار می‌شود.
13.50466s, 17q