ترفندهای پخت بهترین کیک و شیرینی خانگی

ترفندهای پخت بهترین کیک و شیرینی خانگی

22 دي 1397

بهترین روش برای ذوب کردن شکلات، روش بن ماری یعنی حرارت غیر مستقیم بخار آب است.این روزها بازار تهیه کیک و شیرینی خانگی بسیار داغ است و بیشتر بانوان تمایل پیدا کرده اند به مناسبت های مختلف، دست به کار شوند و کام خانواده را شیرین کنند.
26.53377s, 16q